Onze visie

Het opleidingsmateriaal dat wij maken, sluit aan bij de eisen die de klant stelt aan de beroepsuitoefening. Theorie en procedurele informatie hebben altijd een directe relatie met de praktijk. Dit wil zeggen dat leerdoelen en leerinhoud zijn zoveel mogelijk gebaseerd op echte beroepssituaties.

Balans

Een goed product heeft de juiste balans:

  • tussen theorie en praktijk
  • tussen begeleid leren en individueel werken
  • tussen leerdoel en leermiddel
  • tussen 'traditioneel' en innovatief

Begeleid en individueel

Een centrale rol in elke opleiding heeft de opleider of mentor. Hij begeleidt de medewerker in zijn leerproces, doet handelingen voor, levert feedback en bespreekt theorie en procedures. Om beroepsvaardigheden optimaal te kunnen trainen en beoordelen ontwikkelen wij de benodigde beoordelingsinstrumenten

Leerdoel en leermiddel

Leren is in onze ogen altijd een combinatie van inhoud, leerdoelen en leermiddelen. Het leermiddel wordt altijd bepaald door het leerdoel: wat moet de cursist na afloop kennen, kunnen of weten? Wij streven ernaar de opleidingen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de persoonlijke voortgang van de cursist. Wij vinden het belangrijk dat cursisten in eigen tempo en eigen tijd kunnen leren. 

Traditioneel en innovatief

Wij zetten een leermiddel in dat in onze ogen het beste aansluit bij het leerdoel. Dat is niet per definitie een innovatief leermiddel; het kan ook een wat meer traditioneel leermiddel zijn. Wij ontwikkelen bijvoorbeeld alleen een animatie als wij denken dat die op dat moment het beste middel is om informatie over te brengen. Wij maken dus geen animatie ‘omwille van de animatie’. Kortom, wij werken zo innovatief als nodig en niet zo innovatief als mogelijk is.

Wat maken wij?

Onze e-learning is visueel aantrekkelijk, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Dat maakt het heel geschikt voor mensen die weinig ervaring of affiniteit hebben met (online) leren.

Hoe werken wij?

Het ontwikkelen van e-learning is een tijdrovende klus. Van het vaststellen van de leerinhoud tot het opzetten van een didactische structuur en het ontwikkelen van de juiste leermiddelen.

Wat is onze visie?

Wij geloven in duidelijke taal en gebruiken geen hippe termen of vaag jargon. De ervaring leert dat onze visie uitstekend werkt om uw doel – goed opgeleide mensen – te bereiken.

Marcel van den Oever werkt met passie en voelt een grote verantwoordelijkheid voor kwaliteit. Dit resulteert in prachtige, waardevolle producten. Fijn samenwerken!

Jan van Wonderen
Oprichter Faqta

Vierboom & Partners ontwerpt en ontwikkelt al 25 jaar opleidingstrajecten voor het bedrijfsleven. Marcel van den Oever is een van de partners waarmee ik met veel plezier samenwerk. Hij is deskundig, verdiept zich in het bedrijf en de klant en levert concrete adviezen af, waar de opdrachtgever werkelijk wat aan heeft.

Frits Vierboom
Vierboom & Partners

Marcel van den Oever: excellent en zeer ervaren in zijn vak, zeer prettig om mee samen te werken, effectieve en adequate communicatie, betrouwbaar in planningen, kent de processen. Kortom: benaderen, je krijgt geen spijt!

Nicolette Obers
Senior art director

Wij maken aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke bedrijfsopleidingen. Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt?

Contact